برای مشاهده رشته ها و ظرفیت ها، روی دانشگاه مورد نظر کلیک کنید:

دانشگاه صنعتی اصفهان

با توجه به سبقه درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان در ارتباط با صنعت و نزدیکی به شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی و دولتی، یکی از دانشگاه‌های دارای اهمیت بالا برای پایروژه به حساب می‌آید و به همین دلیل بیشترین پشتیبانی خود در بین تمامی دانشگاه‌های خارج از تهران را در اختیار این دانشگاه قرار داده است تا دستاوردها و سرمایه‌های انسانی این دانشگاه در زمینه حل مسائل واقعی و صنعتی کشور تاثیر بیشتری داشته باشند. 

پایروژه در دانشگاه صنعتی اصفهان پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 43 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه صنعتی اصفهان

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 2

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

م. برق و کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 11
ظرفیت رساله: 6

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی، م. شیمی و مواد

ظرفیت پایان‌نامه: 6
ظرفیت رساله: 4

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 1

آیکون کامپوزیت مشکی و نارنجی

نساجی

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

43مجموع پشتیبانی‌ها
15رساله دکتری
27پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان سلمانیان فارس

دانشگاه فردوسی مشهد

پایروژه در دانشگاه فردوسی مشهد پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 39 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه فردوسی مشهد

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

آیکون پلیمر سفید و نارنجی

مهندسی شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 1

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

علوم و م. کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

39مجموع پشتیبانی‌ها
14رساله دکتری
25پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، خیابان وکیل آباد، خیابان دادگستری، پلاک 7

دانشگاه نوشیروانی بابل

پایروژه در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 37 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه نوشیروانی بابل

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 11
ظرفیت رساله: 6

آیکون پلیمر سفید و نارنجی

شیمی و م. شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 6
ظرفیت رساله: 3

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 7
ظرفیت رساله: 4

37مجموع پشتیبانی‌ها
13رساله دکتری
24پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه نوشیروانی بابل

مازندران، بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، کتابخانه مرکزی شهید سلیمانی، طبقه همکف

دانشگاه گیلان

 

پایروژه در دانشگاه گیلان پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 28 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه گیلان

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 2

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 2

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 3

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 3

28مجموع پشتیبانی‌ها
10رساله دکتری
18پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه گیلان

گیلان، نرسیده به رشت، دانشگاه گیلان، ساختمان فنی و مهندسی، دفتر شرکت

دانشگاه اصفهان

پایروژه در دانشگاه اصفهان پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 28 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه اصفهان

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 1
ظرفیت رساله: 1

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 3

علوم و م. کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 2

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 1

آیکون حوزه شیمی مشکی و نارنجی

شیمی و م. شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 3

28مجموع پشتیبانی‌ها
10رساله دکتری
18پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه اصفهان

اصفهان

دانشگاه یزد

 پایروژه در دانشگاه یزد پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه صنعتی شریف، در این مرحله، پایروژه از بیش از 21 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه یزد

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 2

آیکون پلیمر سفید و نارنجی

شیمی و م. شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

آیکون ریاضی و هندسه مشکی نارنجی

ریاضی و آمار

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

علوم و م. کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

21مجموع پشتیبانی‌ها
7رساله دکتری
14پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه یزد

یزد، دانشگاه یزد، مرکز رشد شهید علم الهدی

دانشگاه شیراز

پایروژه در دانشگاه شیراز پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 21 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه شیراز

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_

علوم و م. کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 2

آیکون پلیمر سفید و نارنجی

شیمی و م. شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 1

آیکون ریاضی و هندسه مشکی نارنجی

ریاضی و آمار

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

21مجموع پشتیبانی‌ها
7رساله دکتری
14پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه شیراز

شیراز، دانشگاه شیراز، ساختمان پردیس علم و فناوری

دانشگاه شهید چمران اهواز

پایروژه در دانشگاه شهید چمران اهواز پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 21 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه شهید چمران اهواز

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 1
ظرفیت رساله: 1

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 1

آیکون پرورش گیاه سفید و نارنجی

کشاورزی

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

آیکون آمار مشکی و نارنجی

ریاضی و آمار

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 1

21مجموع پشتیبانی‌ها
7رساله دکتری
14پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه شهید چمران اهواز

خوزستان، اهواز

دانشگاه بو علی سینا همدان

پایروژه در دانشگاه بوعلی سینا همدان پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 16 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه بو علی سینا همدان

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 10
ظرفیت رساله: 6

علوم و م. کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 8
ظرفیت رساله: 5

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 7
ظرفیت رساله: 3

16مجموع پشتیبانی‌ها
5رساله دکتری
11پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه بو علی سینا همدان

همدان، دانشگاه بوعلی سینا، داشکده فنی و مهندسی، دفتر

دانشگاه کاشان

پایروژه در دانشگاه کاشان پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 15 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه کاشان

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

علوم و م. کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 1
ظرفیت رساله: 1

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 1

15مجموع پشتیبانی‌ها
5رساله دکتری
10پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه کاشان

کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان فاتحان ثریا، شرکت بهکو