اپتیک و کوانتوم

 توضیحات

پیشرفت‌ها در ساخت نانو و مواد جدید همچنان راه‌های جدیدی را برای کنترل ایجاد، انتشار و به دام انداختن نور در ساختارهای مقیاس طول موج ممکن می‌سازد. ما درگیر تحقیقات پیشرفته در زمینه طیف گسترده ای از مناطق هیجان انگیز و نوآورانه در مرز فوتونیک و اپتیک کوانتومی هستیم که بر روی فیزیک اساسی و کاربردهای عملی این مفاهیم در فناوری تمرکز می کنیم.
در شروع، تیم ها تلاش‌های مداومی از کشف روش‌های جدید برای حسگرها، ارتباطات و رایانش کوانتومی تا طراحی دستگاه‌های اپتوالکتریک با کارایی بالا مانند دیودهای ساطع نور کارآمد، مبدل‌های فرکانس غیرخطی، کریستال‌های فوتونی، منابع نوری فشرده و همدوس داریم. منابع تک فوتونی و شبیه سازهای کوانتومی. ما همچنین جنبه‌های بنیادی برهم‌کنش‌های نور-ماده از جمله نیروهای کازیمیر، فیزیک چند جسمی کوانتومی با سیستم‌های نور-ماده جفت‌شده، و دینامیک و کنترل ساطع‌کننده‌های کوانتومی را بررسی می‌کنیم.

ریز حوزه های اپتیک و کوانتوم

اپتوالکتریک‌ و‌نانومتریال

کوانتوم

سامانه های اپتیکی

بایواپتیک

منتور های تخصصی

حسین طالب

جلال جلالی

حانیه دالوند

زهرا السادات عزیزی

فاطمه عباسی

علی اکبر نوروزی

سمیه صادقی

محمد اسکندری

موضوعات استخراج شده از صنعت اپتیک و کوانتوم کشور

امکان سنجی ساخت دوربین با پهنای دید 360 درجه مبتنی بر فناوری چشم مرکب مصنوعی
امکان سنجی ساخت دوربین با پهنای دید 360 درجه مبتنی بر فناوری چشم مرکب مصنوعی
امکان‌سنجی سامانه تصویر برداری دروازه‌ای لیزری سه بعدی برای کاربردهای زیر سطحی (دریایی)
امکان‌ سنجی سامانه تصویر برداری دروازه‌ای لیزری سه بعدی برای کاربردهای زیر سطحی (دریایی)
امکان‌سنجی و طراحی فاصله یاب لیزری جهت فاصله یابی زیر آبی
امکان‌ سنجی و طراحی فاصله یاب لیزری جهت فاصله یابی زیر آبی