الکترونیک و مخابرات

 توضیحات

بهبود روزافزون قابلیت‌های ارتباطی و افزایش نیاز به آن، باعث توسعه فناوری‌های جدید مخابراتی و رایانشی می‌شوند. شروع در زمینه های میکروالکترونیک، سخت افزارهای رایانه ای، ادوات مخابراتی، مخابرات نوری و صوتی و فناوری های آینده اینترنت فعال است.
هدف ما یافتن رویکردهای جدید برای فناوری توسعه اجزا و سیستم برای کاربردهای الکترونیکی آینده است. در سطح جزء، تحقیقات ما شامل کوچک سازی و بهبود عملکرد اجزای الکترونیکی و فوتونیکی، و همچنین استفاده از مواد و فرآیندهای جدید است. در توسعه سیستم، ما بر روی تحقق الکترونیک تعبیه شده و محیط های هوشمند تمرکز می کنیم.

ریز حوزه های الکترونیک و مخابرات

ادوات مخابراتی

مخابرات صوتی

مخابرات نوری

سخت‌افزار رایانه‌ای

میکرو الکترونیک

منتور های تخصصی

جمال کزازی

مهرداد مظفری

بهزاد سیف الدین

میثم محمدی

حسین میرزاجوادی

موضوعات استخراج شده از صنعت الکترونیک و مخابرات کشور

طراحی و توسعه روتر های بومی
لینک های رادیو نرم افزاری تصویر و داده full duplex
طراحی و توسعه سامانه موقعیت یابی بومی
طراحی سامانه رادیو تلسکوپ
طراحی و ساخت سامانه ریزردیاب برد بلند
ارتباطات صوتی زیرآب
ناوبری مستقل از GPS
امکانسنجی و ساخت سخت‌افزار پردازشی گرافیکی با قابلیت پردازش بالا مبتنی بر فناوری موازی سازی پردازنده گرافیکی با قابلیت پردازش پایین
امکان سنجی و ساخت سخت‌افزار پردازشی گرافیکی با قابلیت پردازش بالا مبتنی بر فناوری موازی سازی پردازنده گرافیکی با قابلیت پردازش پایین