فایل های آموزشی دوره ارزیابی و نظارت

آخرین مهلت ارسال فایل و تکمیل فرم ها: 14 بهمن ماه ساعت 23:59

فرم ها و آزمون ها

لطفا تمامی بخش‌های زیر را تکمیل فرمائید.

معیار ارزیابی شما جهت همکاری، برآیند نتیجه بررسی پروپوزال پیشنهادی و داده‌های آزمون‌های شخصیت و محتوایی خواهد بود. بنابراین در انجام آزمون‌ها نهایت دقت را لحاظ فرمائید.

آزمون ارزیابی پروپوزال

یکی از پروپوزال‌های زیر را با توجه به تخصص خودتان دانلود نموده و ایرادات آن را طبق آموزش‌های ارائه شده در دوره، مشخص فرمائید. ایرادات می‌تواند به صورت کامنت بر روی هر قسمت یا در انتهای فایل به صورت مکتوب ارائه شود.

لطفاً فایل بررسی شده را در بخش زیر به همراه مشخصات مورد نیاز وارد فرمائید:

مهلت ارسال فایل و تکمیل فرم های دوره ارزیابی و نظارت به پایان رسید.