زیست فناوری

توضیحات

پروژه ها در شروع به دنبال اندازه‌گیری و درک دنیای اطراف ما با نهایت دقت و ظرافت است، به بازآفرینی پدیده‌هایی که شاهد آن هستیم، و طراحی ابزارها و رویکردهایی با کاربردهای واقعی که بر بهبود زندگی بشر تأثیر می‌گذارند.از تولید و توسعه دستگاه های پزشکی تا مدلسازی بیماری های محتلف برای بهبود و شناسایی سریع تر آن مجموعه ای از فعالیت های تا به امروز شروع در حوزه زیست فناوری بوده که به اکتشافات و نوآوری هایی اختصاص دارد که بر جهان تأثیر می گذارد. طیف گسترده و در حال گسترش کنجکاوی های ما از مطالعات تحقیقاتی و مهندسی پزشکی در سطوح مختلف: سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌ها ست و بعضاً پا را از این سطوح هم فراتر میگذاریم!

ریز حوزه های زیست فناوری

منتور های تخصصی

محمدرضا یزدانی

ملیکا کریمیان

آرش رازبان

محسن گودرزی

زهره داریی نژاد

فاطمه شاه بختی

عادل عابدی

آقای صابریان

موضوعات استخراج شده از صنعت زیست فناوری کشور

سنجش از راه دور و آنالیز کمبودها و نیازهای غذایی پهنه های مختلف مزرعه مبتنی بر عکس های ماهواره ای
کیت های قابل حمل تعیین سریع عناصر ماکرو و میکرو خاک
کیت های PCR تشخیص بیماری سل
مکانیزم مکانیکی قابل نصب برروی تراکتور با هدف خودرانی تراکتورهای موجود در کشور
مکانیزم مکانیکی قابل نصب برروی تراکتور با هدف خودرانی تراکتورهای موجود در کشور
واحد کنترل خودرانی تراکتور با قابلیت سفارشی سازی برای تراکتورهای مختلف
واحد کنترل خودرانی تراکتور با قابلیت سفارشی سازی برای تراکتورهای مختلف
ماژول الکترونیکی هوشمندسازی و خودرانی با قابلیت نصب برو روی انواع تراکتور
ماژول الکترونیکی هوشمند‌سازی و خودرانی با قابلیت نصب بر روی انواع تراکتور
ماژول مسیریابی و تشخیص موانع با قابلیت نصب برروی تراکتور
ماژول مسیریابی و تشخیص موانع با قابلیت نصب بر روی تراکتور
سامانه ی دریافت ذخیره، پردازش، و ارسال اطلاعات تراکتور هوشمند
سامانه ی دریافت ذخیره، پردازش و ارسال اطلاعات تراکتور هوشمند
پلتفرم نرم‌افزاری قابل استفاده در تلفن همراه و رایانه های شخصی
پلتفرم نرم‌افزاری قابل استفاده در تلفن همراه و رایانه‌های شخصی
طراحی و ساخت گجت های همراه نابینایان و ناشنوایان
طراحی و توسعه ریزفرستنده برای کاربردهای پزشکی و نظارت وضعیت بافت های بدن
کاهش تبخیر از سطح استخرهای ذخیره آب کشاورزی
تولید فناوری آفت کش های بیولوژیک
تولید پوشش های نانویی مناسب بسته بندی
تولید کول های مقاوم و سبک برای احیاء و بازسازی قنوات
ساخت حسگر رطوبت خاک جهت هوشمندسازی آبیاری
فناوری تولید فرمون های جنسی آفات کشاورزی
تونل و یخچال کانتینری -60 درجه
سیستم پایش شناورهای صیادی
اکسیژن رسانی به حوضچه های پرورش میگو