برای مشاهده رشته ها و ظرفیت ها، روی دانشگاه مورد نظر کلیک کنید:

سر در دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

با توجه به عملکرد  دانشگاه صنعتی شریف در موضوعات آکادمیک و دانشگاهی و افتخارات و شخصیت‌های درخشان این دانشگاه، پایروژه بیشترین پشتیبانی خود در بین تمامی دانشگاه‌های کشور را در اختیار این دانشگاه قرار داده است تا دستاوردها و سرمایه‌های انسانی این دانشگاه در زمینه حل مسائل واقعی و صنعتی کشور تاثیر بیشتری داشته باشند. 

پایروژه در دانشگاه صنعتی شریف پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه صنعتی شریف، در این مرحله، پایروژه از بیش از 110 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

 

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه صنعتی شریف

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 10
ظرفیت رساله: 7

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 15
ظرفیت رساله: 10

آیکون کوادکوپتر سفید و نارنجی

مهندسی هوافضا

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 3

آیکون ریخته گری مشکی و نارنجی

مهندسی و علم مواد

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 3

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی و مهندسی شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 12
ظرفیت رساله: 8

آیکون سلول های خورشیدی سفید و نارنجی

مهندسی سیستم‌های انرژی

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 0

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک و دریا

ظرفیت پایان‌نامه: 14
ظرفیت رساله: 9

علوم و مهندسی کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 9
ظرفیت رساله: 7

119مجموع پشتیبانی‌ها
47رساله دکتری
72پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه صنعتی شریف

تهران، خیابان آزادی، بعد از مسجد دانشگاه صنعتی شریف، کوچه صادقی، بن‌بست چهارم، پلاک 7، باشگاه نوآوری دانش

سر در دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

پایروژه در دانشگاه علم و صنعت ایران پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 98 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه علم و صنعت ایران

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 11
ظرفیت رساله: 6

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 12
ظرفیت رساله: 7

آیکون کوادکوپتر سفید و نارنجی

م. مکانیک و هوافضا

ظرفیت پایان‌نامه: 10
ظرفیت رساله: 6

آیکون ریخته گری مشکی و نارنجی

شیمی، م. شیمی و مواد

ظرفیت پایان‌نامه: 18
ظرفیت رساله: 9

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی خودرو

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

علوم و م. کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 10
ظرفیت رساله: 6

98مجموع پشتیبانی‌ها
34رساله دکتری
64پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام، باشگاه نوآوری صبا

سر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پایروژه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 72 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 3

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 9
ظرفیت رساله: 5

آیکون کوادکوپتر سفید و نارنجی

مهندسی هوافضا

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 1

آیکون ریخته گری مشکی و نارنجی

مهندسی مواد و متالوژی

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 4

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

مهندسی شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

آیکون اپتیک سفید و نارنجی

شیمی و م. پلیمر

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 4

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک و دریا

ظرفیت پایان‌نامه: 9
ظرفیت رساله: 4

علوم و م. کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 5

آیکون اپتیک سفید و نارنجی

مهندسی نساجی

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 2

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی پزشکی

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 3

72مجموع پشتیبانی‌ها
20رساله دکتری
52پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تهران، خیابان حافظ، خیابان سمیه، کوچه پورموسی، نبش آرژانتین، ساختمان جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر، طبقه چهارم، باشگاه نوآوری حافظ

دانشگاه تهران

با توجه به عملکرد  دانشگاه صنعتی شریف در موضوعات آکادمیک و دانشگاهی و افتخارات و شخصیت‌های درخشان این دانشگاه، پایروژه بیشترین پشتیبانی خود در بین تمامی دانشگاه‌های کشور را در اختیار این دانشگاه قرار داده است تا دستاوردها و سرمایه‌های انسانی این دانشگاه در زمینه حل مسائل واقعی و صنعتی کشور تاثیر بیشتری داشته باشند. 

پایروژه در دانشگاه صنعتی شریف پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه صنعتی شریف، در این مرحله، پایروژه از بیش از 110 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

 

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه تهران

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 6
ظرفیت رساله: 4

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 10
ظرفیت رساله: 6

آیکون پلیمر سفید و نارنجی

مهندسی شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 3

آیکون ریخته گری مشکی و نارنجی

مهندسی و علم مواد

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 2

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 3

آیکون هوش مصنوعی سفید و نارنجی

علوم مهندسی

ظرفیت پایان‌نامه: 1
ظرفیت رساله: 0

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 7
ظرفیت رساله: 3

علوم و م. کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 8
ظرفیت رساله: 5

آیکون پرورش گیاه سفید و نارنجی

کشاورزی

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 1

آیکون دی ان ای مشکی و نارنجی

زیست فناوری

ظرفیت پایان‌نامه: 1
ظرفیت رساله: 1

آیکون آزمایشگاه سفید و نارنجی

بیوتکنولوژی

ظرفیت پایان‌نامه: 0
ظرفیت رساله: 3

آیکون ریاضی و هندسه مشکی نارنجی

ریاضی و آمار

ظرفیت پایان‌نامه: 1
ظرفیت رساله: 1

82مجموع پشتیبانی‌ها
32رساله دکتری
50پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه تهران

تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان 16 آذر، ساختمان نهاد رهبری دانشگاه تهران، طبقه دوم، دفتر آینده روشن