برای مشاهده رشته ها و ظرفیت ها، روی دانشگاه مورد نظر کلیک کنید:

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

پایروژه در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 58 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 3

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 7
ظرفیت رساله: 5

آیکون کوادکوپتر سفید و نارنجی

مهندسی هوافضا

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 2

آیکون ریخته گری مشکی و نارنجی

مهندسی و علم مواد

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 2

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 3

آیکون آمار مشکی و نارنجی

ریاضی

ظرفیت پایان‌نامه: 1
ظرفیت رساله: 1

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 6
ظرفیت رساله: 1

مهندسی کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 6
ظرفیت رساله: 3

58مجموع پشتیبانی‌ها
20رساله دکتری
38پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

تهران، خیابان میرداماد، کوچه شمس آبادی، میدان شمس آبادی، کوچه صفویان، باشگاه نوآوری ظفر (پلاک 23)

دانشگاه شهید بهشتی

پایروژه در دانشگاه شهید بهشتی پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را هم در پردیس عباسپور و هم در پردیس ولنجک در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ در شهید بهشتی علاقه‌های پایروژه به سمت مباحث اپتیک، رمزنگاری، مهندسی انرژی و بایوتکنولوژی بیشتر است. با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 44 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه شهید بهشتی

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون انرژی هسته ای سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 2

آیکون کوادکوپتر سفید و نارنجی

مهندسی هوافضا

ظرفیت پایان‌نامه: 1
ظرفیت رساله: 1

آیکون ریخته گری مشکی و نارنجی

مهندسی و علم مواد

ظرفیت پایان‌نامه: 1
ظرفیت رساله: 1

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 2

آیکون سلول های خورشیدی سفید و نارنجی

مهندسی انرژی

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 1

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 1

مهندسی کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

آیکون قفل مشکی و نارنجی

فضای مجازی

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 0

آیکون آمار مشکی و نارنجی

ریاضی

ظرفیت پایان‌نامه: 1
ظرفیت رساله: 1

آیکون دی ان ای مشکی و نارنجی

علوم و فناوری زیستی

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 1

آیکون اپتیک سفید و نارنجی

لیزر و پلاسما

ظرفیت پایان‌نامه: 4
ظرفیت رساله: 2

44مجموع پشتیبانی‌ها
15رساله دکتری
29پایان نامه
70+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه شهید بهشتی

تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام، باشگاه نوآوری صبا

دانشگاه تربیت مدرس

همکاری با دانشگاه تربیت مدرس در پشتیبانی پایان‌نامه و رساله دکتری چندین سال است که وجود دارد اما اینبار تحت عنوان پایروژه در این دانشگاه پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کنیم؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 42 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه تربیت مدرس

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون اپتیک سفید و نارنجی

فیزیک

ظرفیت پایان‌نامه: 10
ظرفیت رساله: 7

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 15
ظرفیت رساله: 10

آیکون کوادکوپتر سفید و نارنجی

مهندسی هوافضا

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 3

آیکون ریخته گری مشکی و نارنجی

مهندسی و علم مواد

ظرفیت پایان‌نامه: 5
ظرفیت رساله: 3

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی و مهندسی شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 12
ظرفیت رساله: 8

آیکون سلول های خورشیدی سفید و نارنجی

مهندسی سیستم‌های انرژی

ظرفیت پایان‌نامه: 2
ظرفیت رساله: 0

آیکون ربات صنعتی مشکی و نارنجی

مهندسی مکانیک و دریا

ظرفیت پایان‌نامه: 14
ظرفیت رساله: 9

علوم و مهندسی کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 9
ظرفیت رساله: 7

42مجموع پشتیبانی‌ها
14رساله دکتری
28پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه تربیت مدرس

تهران، خیابان حافظ، خیابان سمیه، کوچه پورموسی، نبش آرژانتین، ساختمان جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر، طبقه چهارم، باشگاه نوآوری حافظ

دانشگاه های آزاد اسلامی

با توجه به تعاملات انجام شده با دانشگاه طرح پایروژه در دانشگاه آزاد بدون محدودیت، از هر واحد جتی علوم پزشکی‌های این دانشگاه مورد تایید است.

پایروژه در مجموعه دانشگاه‌های آزاد پیشنهادیه‌های دانشجویان و اساتید را در رشته‌های زیر دریافت می‌کند؛ با توافق انجام شده با دانشگاه، در این مرحله، پایروژه از بیش از 18 پایان‌نامه و رساله از این دانشگاه پشتیبانی خواهد شد.

پایروژه؛ پایا‌ن‌نامه + پروژه

ظرفیت رشته‌ها در دانشگاه های آزاد اسلامی

حوزه‌های هدف و مورد علاقه پایروژه برای ارسال پیشنهادیه‌ها (پروپزال‌های) همکاری و حل مسئله در هر رشته مشخص شده است.

_
آیکون زیست فناوری سفید و نارنجی

مهندسی پزشکی

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

آیکون مدار الکتریکی مشکی و نارنجی

مهندسی برق

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 1

مهندسی کامپیوتر

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 2

آیکون شیمی مشکی و نارنجی

شیمی

ظرفیت پایان‌نامه: 3
ظرفیت رساله: 1

18مجموع پشتیبانی‌ها
6رساله دکتری
12پایان نامه
20+طرح‌های ارسال شده
13%درصد از کل طرح

آدرس مرکز دانشگاه های آزاد اسلامی

تهران، میدان فردوسی، خیابان انقلاب اسلامی غربی، کوچه ترابی، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، طبقه دوم