رایانش و شبکه

 توضیحات

از سیستم های توزیع شده و پایگاه های داده گرفته تا بی سیم، تحقیقات انجام شده توسط تیم ها با هدف بهبود عملکرد، استحکام و سهولت مدیریت شبکه ها و سیستم های رایانشی انجام شده است.تحقیقات ما موضوعات مختلفی از جمله مقیاس پذیری، کارایی، قابلیت اطمینان و امنیت سیستم های موجود؛ و ابزارها و زبان هایی برای ساخت و تأیید صحت چنین سیستم هایی. این امر به طور فزاینده ای شامل استفاده از یادگیری ماشینی برای پیش بینی و بهبود عملکرد سیستم ها و بررسی استفاده از یادگیری برای جایگزینی اجزای اصلی در سیستم ها می شود.
در مرکز نوآوری شروع از همان ابتدا بر روی این حوزه فعالیت میشده است که تعدادی از این تیم ها، شرکت های مطرحی در حوزه تخصصی خودشان شده اند.

ریز حوزه های رایانش و شبکه

هوش مصنوعی

رمزنگاری و امنیت

سیستم های بی سیم

سیستم های کنترلی

منتور های تخصصی

حمیدرضا معلم طاهری

مجتبی نوروزی فرد

حسین قائمیان

امیرعلی ستایشی

مرتضی حسنی سعدی

عادل عابدی

نورا اسفندیاری

محمد جواد سلیمانی

جمال کزازی

بهزاد سیف الدین

موضوعات استخراج شده از صنعت رایانش و شبکه کشور

سرور VPN سازمانی برای UTM یا NGFW
سرور VPN سازمانی برای UTM یا NGFW
رابط کاربری ساده برای کار با WAF
رابط کاربری ساده برای کار با WAF
شناسایی استثناهای مناسب کاربردهای مختلف برای WAF
شناسایی استثناهای مناسب کاربردهای مختلف برای WAF
نمونه اولیه مدل یادگیری عمیق WAF
نمونه اولیه مدل یادگیری عمیق WAF
امکانسنجی نمونه اولیه سرویس دسترسی امن به اینترنت در شبکه Airgap
امکانسنجی نمونه اولیه سرویس دسترسی امن به اینترنت در شبکه Airgap
امکانسنجی اعمال فیلتر اجباری Airgap
امکانسنجی اعمال فیلتر اجباری Airgap
نمونه اولیه سرویس آنلاین تشخیص آسیب پذیری در کد
نمونه اولیه سرویس آنلاین تشخیص آسیب پذیری در کد
جمع‌آوری مجموعه داده کدهای آسیب پذیر و سالم برای استفاده در یادگیری عمیق
جمع‌آوری مجموعه داده کدهای آسیب پذیر و سالم برای استفاده در یادگیری عمیق
پیاده سازی یک نمونه اولیه برای تشخیص آسیب پذیری مبتنی بر یادگیری عمیق
پیاده سازی یک نمونه اولیه برای تشخیص آسیب پذیری مبتنی بر یادگیری عمیق
توسعه نمونه اولیه رصد جامع شبکه و سرور
توسعه نمونه اولیه رصد جامع شبکه و سرور
توسعه احراز هویت برای Prometheus
توسعه احراز هویت برای Prometheus
تحقیقات اولیه برای UTM یا NGFW
تحقیقات اولیه برای UTM یا NGFW
لیست IPهای مخرب برای UTM یا NGFW
لیست IPهای مخرب برای UTM یا NGFW
مدیریت گواهی نامه‌های دیجیتال برای UTM یا NGFW مرکز نوآری شروع رویداد ملی مسئله محور شروع
مدیریت گواهی نامه‌های دیجیتال برای UTM یا NGFW
قابلیت High Availability برای UTM یا NGFW مزکر نوآوری شروع رویداد ملی مسئله محور شروع
قابلیت High Availability برای UTM یا NGFW
پیاده سازی Load Balancer برای UTM یا NGFW مرکز نوآوری شروع
پیاده سازی Load Balancer برای UTM یا NGFW
سرور احراز هویت مرکزی برای UTM یا NGFW
سرور احراز هویت مرکزی برای UTM یا NGFW
سیستم جمع‌آوری log برای UTM یا NGFW
سیستم جمع‌آوری log برای UTM یا NGFW
توسعه Hotspot برای UTM یا NGFW
توسعه Hotspot برای UTM یا NGFW
توسعه EXporter برای Prometheus
توسعه EXporter برای Prometheus
سیستم تشخیص و مقابله با نفوذ برای UTM یا NGFW
سیستم تشخیص و مقابله با نفوذ برای UTM یا NGFW
جمع‌آوری و توسعه یک مجموعه قانون برای WAF
جمع‌آوری و توسعه یک مجموعه قانون برای WAF
تحقیقات اولیه WAF مبتنی بر یادگیری تقویتی
تحقیقات اولیه WAF مبتنی بر یادگیری تقویتی
ناوبری مستقل از GPS
امکان سنجی و جمع آوری داده سیستم پردازش زبان فارسی
بهبود مدل اولیه و ساخت مدل نهایی سیستم هوشمند پردازش زبان فارسی
بهبود مدل اولیه و ساخت مدل نهایی سیستم هوشمند پردازش زبان
پیاده سازی سیستم هوشمند پردازش زبان فارسی
پیاده سازی سیستم هوشمند پردازش زبان فارسی