سرور VPN سازمانی برای UTM یا NGFW
سرور VPN سازمانی برای UTM یا NGFW
رابط کاربری ساده برای کار با WAF
رابط کاربری ساده برای کار با WAF
شناسایی استثناهای مناسب کاربردهای مختلف برای WAF
شناسایی استثناهای مناسب کاربردهای مختلف برای WAF
نمونه اولیه مدل یادگیری عمیق WAF
نمونه اولیه مدل یادگیری عمیق WAF
امکانسنجی نمونه اولیه سرویس دسترسی امن به اینترنت در شبکه Airgap
امکانسنجی نمونه اولیه سرویس دسترسی امن به اینترنت در شبکه Airgap
امکانسنجی اعمال فیلتر اجباری Airgap
امکانسنجی اعمال فیلتر اجباری Airgap
نمونه اولیه سرویس آنلاین تشخیص آسیب پذیری در کد
نمونه اولیه سرویس آنلاین تشخیص آسیب پذیری در کد
جمع‌آوری مجموعه داده کدهای آسیب پذیر و سالم برای استفاده در یادگیری عمیق
جمع‌آوری مجموعه داده کدهای آسیب پذیر و سالم برای استفاده در یادگیری عمیق
پیاده سازی یک نمونه اولیه برای تشخیص آسیب پذیری مبتنی بر یادگیری عمیق
پیاده سازی یک نمونه اولیه برای تشخیص آسیب پذیری مبتنی بر یادگیری عمیق
توسعه نمونه اولیه رصد جامع شبکه و سرور
توسعه نمونه اولیه رصد جامع شبکه و سرور
توسعه احراز هویت برای Prometheus
توسعه احراز هویت برای Prometheus
پوستر تحقیقات اولیه برای UTM یا NGFW حوزه امنیت سایبری
تحقیقات اولیه برای UTM یا NGFW
پوستر لیست IPهای مخرب برای UTM یا NGFW حوزه امنیت سایبری
لیست IPهای مخرب برای UTM یا NGFW
پوستر مدیریت گواهی نامه‌های دیجیتال برای UTM یا NGFW حوزه امنیت سایبری
مدیریت گواهی نامه‌های دیجیتال برای UTM یا NGFW
پوستر قابلیت High Availability برای UTM یا NGFW حوزه امنیت سایبری
قابلیت High Availability برای UTM یا NGFW
پوستر پیاده سازی Load Balancer برای UTM یا NGFW حوزه امنیت سایبری
پیاده سازی Load Balancer برای UTM یا NGFW
پوستر سرور احراز هویت مرکزی برای UTM یا NGFW حوزه امنیت سایبری
سرور احراز هویت مرکزی برای UTM یا NGFW
پوستر سیستم جمع‌آوری log برای UTM یا NGFW حوزه امنیت سایبری
سیستم جمع‌آوری log برای UTM یا NGFW
پوستر توسعه Hotspot برای UTM یا NGFW حوزه امنیت سایبری
توسعه Hotspot برای UTM یا NGFW
پوستر توسعه EXporter برای Prometheus حوزه امنیت سایبری
توسعه EXporter برای Prometheus
پوستر سیستم تشخیص و مقابله با نفوذ برای UTM یا NGFW حوزه امنیت سایبری
سیستم تشخیص و مقابله با نفوذ برای UTM یا NGFW
پوستر جمع‌آوری و توسعه یک مجموعه قانون برای WAF حوزه امنیت سایبری
جمع‌آوری و توسعه یک مجموعه قانون برای WAF
پوستر تحقیقات اولیه WAF مبتنی بر یادگیری تقویتی حوزه امنیت سایبری
تحقیقات اولیه WAF مبتنی بر یادگیری تقویتی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *