رویداد بعدی

آیکون سفید لوکیشن

محل برگزاری:
تهران

آیکون سفید تقویم

تاریخ برگزاری:
11 خرداد ۱۴۰2

تا شروع رویداد:

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

شما بگویید؛ رویداد بعدی کجا باشد؟

کاور ویدیو معرفی مرکز نوآوری شروع

مرکز نوآوری شروع
نخستین رویداد سفیران علم و فناوری در کشور

از اینجا شروع کن

رویداد شروع با هدف ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای آشنایی دانشجویان با مسائل فناورانه صنایع در قالب انجام پروژه های علمی واقعی در نظر دارد؛ از سرمایه انسانی و استعداد های علمی کشور حمایت نموده و بستر تبدیل خلاقیت و دستاوردهای علمی آنها را به محصولات قابل ارائه به بازار فراهم نماید.

10+رویداد
۷۴۵+رزومه
40+تیم
۲۵+پردیس استانی و دانشگاهی
32+محصول

همکاران

مرکز نوآوری شروع

خدمات مرکز نوآوری شروع