ثبت نام بازدید از پارک ملی هوافضا

ظرفیت ثبت نام بازدید از نمایشگاه ملی هوافضا تکمیل شد.برای اطلاع از دور بعدی بازدید، مرکز نوآوری شروع را در پیام‌رسان ها و شبکه های اجتماعی دنبال کنید.